Duurzaam

Het milieubeleid van Bouwman Buitenleven B.V. biedt een kader voor het plaatsen van het milieubewust zijn binnen al onze bedrijfsactiviteiten.

Een wezenlijk belang wordt gehecht aan het voldoen aan alle milieuwetten en -regelgeving, alsmede aan de gestelde milieuvoorwaarden van onze opdrachtgevers. Het continue verbeteren van de beheersing van milieurisico’s is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Bouwman Buitenleven B.V. streeft er naar om milieuverontreiniging te voorkomen door de uitstoot van milieuonvriendelijke stoffen te beperken, de afvalstromen goed te beheersen en milieuvriendelijke middelen en werkmethodes toe te passen.

Jaarlijks worden onze milieudoelstellingen geactualiseerd.

Onze betrokkenheid bij het milieu wordt bevestigd in de beleidsverklaring van Bouwman Buitenleven B.V.